Karst features around the world

"In Karst, anything is posible!"

 

Karstgeology.com is a webpage designed for cavers and researchers interested in Romanian karst or karst in general.

The idea of this webpage came up a few years ago (2009), at the “Focul Viu” Grotto’s 40th year’s anniversary, when I realized that the present generation of cavers and karst scientists don’t have access to the cave and karst related journals/newsletters published before 1989.

These journals known under the name of Buletinele Informative Speologice, and journals/newsletters of other grottos, such as Clubul de Speologie “Emil Racovita” Bucuresti (CSER Bucuresti) were printed in 300 copies, sufficient for those times.

Poieni/Meadows Mehedinti Mountains

In 1983, the “Emil Racovită” Institute of Speleology in association with Geological and Geophysical Prospecting Company organized every two to four years, through 2004, the “Theoretical and Applied Karstology” symposium. Seventeen volumes of proceedings were published. This symposium was the equivalent of the Sinkhole Conference organized by Barry Beck and P. E. LaMoreaux and Associates, in United States. After 2013, National Cave and Karst Institute (George Veni chair) continue to manage the Sinkhole Conference.

A few copies of these publications can be found in the “Emil Racovită” Institute of Speleology libraries in Bucuresti and Cluj Napoca. But time and travel expenses to these libraries will make review of these references unaffordable for most.

On this webpage I posted some of the old papers in PDF format, where I was author or coauthor. You will notice that in some of the papers, the English translation is very poor. Unfortunately, the English language skills of the reviewers and professional translators in those times were not much better than mine.

The caves maps published were surveyed with a Sport 4 compass (SILVA patent), a measuring tape and a clinometer made from a protector (British Cave Research Association Grade 4A). The main passages of large caves were surveyed with a mining or geological compass. The location of the caves was placed on topographic maps (scale 1:5,000 or 1:10,000) and the cave entrance elevations were established with an altimeter. The caves mapping was a team work, done with the “Focul Viu” Grottos members, and occasionally with cavers from other Romanian or foreign (mainly from Czech Republic, Slovakia, and Hungary) grottos.

The karst hydrogeological maps program initiated in 1982, by the Institute of Geology and Geophysics, Bucharest, Romania, was supported by Dr. Constantin Ghenea and Dr. Marcian Bleahu. Their input into the content of the legend for the karst hydrogeological maps is greatly appreciated. Through 1992, five karst hydrogeological maps at a scale of 1:50,000 were completed (Vascau, Zece Hotare, Pui, Poiana Horea, and Pietroasa). The Vascau sheet was printed; the other four were completed only in a draft form.

A section of karst and geology related terms was initiated in both English and Romanian languages. Hopefully, I will be able to clarify the meaning of these English terms to the Romanian viewers and vice versa. Some field methods for geologists, hydrogeologists, and cavers will be added to the web page later on.

Some of the documents will be presented only in English or Romanian. When occasionally a document will be presented in both languages, it will be not a word by word translation. I will try only to translate the main topics of that particular document.

If the viewers of this webpage find various omissions or incorrect definitions, it would be greatly appreciated if the corrections be forwarded to me so that the webpage may be updated. Unaccredited statements are based either on personal observation or on what is considered being general knowledge. In no instance is it intended that the work of others be appropriated. You can contact us at gponta@karstgeology.com.

"In carst totul este posibil!"

 

Karstgeology.com este o pagină Web destinata speologilor și cercetătorilor interesați în carstul românesc sau carst în general.

Ideea de a creea aceasta pagina web mi-a venit cu câțiva ani în urmă (2009), la aniversarea a 40 de ani de la infiintarea clubului de speologie "Focul Viu" ,  când am realizat că generația actuală de speologi și oameni de știință din domeniul carstic nu au acces la publicatiile speologice publicate înainte de 1989.

Aceste reviste cunoscute sub numele de Buletine Informative Speologice  sau volume de

lucrari publicate de alte cluburi de speologie, cum ar fi Clubul de Speologie “Emil Racovita" Bucuresti (CSER Bucuresti ) au fost tipărite în 300 de exemplare, suficiente pentru acele timpuri.

În 1983, Institutul de Speologie "Emil Racoviță", în asociere cu Intreprinderea de Prospectiuni Geologice si Geofizice au organizat la interval de doi pina la patru ani "Simpozionul de Carstologie Teoretică și Aplicată", ultimul fiind in 2004.  Șaptesprezece volume de lucrari au fost publicate. Acest simpozion a fost echivalentul simpozionului Sinkhole Conference” organizat de Barry, Beck și P. E. LaMoreaux and Asociates, in Statele Unite.

Câteva copii ale acestor publicații pot fi găsite în bibliotecile Institutului de Speologie "Emil Racoviță" din Bucuresti si Cluj Napoca. Dar timpul și cheltuielile de călătorie pentru a ajunge la aceste biblioteci vor face studierea acestor referințe inaccesibile pentru majoritatea speologilor.

Pe acesta pagina web am postat in format PDF citeva articole mai vechi la care sint autor sau coautor. Veti observa ca in unele lucrări traducerea în limba engleza este de o calitate  foarte slaba. Din păcate, cunostiitele de limba engleză a coordonatorilor volumelor de lucrari și a traducătorilor profesionisti în acele vremuri nu erau cu mult mai bune decât a mea.

Hărțile peșterilor publicate  au fost cartate cu o busolă Sport 4 (brevet SILVA), o ruletă și un clinometru construit dintr-un raportor (British Cave Research Association Grade 4A). Pasajele principale ale pesterilor de mari dimensiuni au fost cartate cu  busola minieră sau geologică. Localizarea pesterilor a fost făcută pe hărțile topografice (scara 1:5.000 sau 1:10.000), iar altitudinea intrărilor cavitatilor a fost stabilită cu un altimetru. Cartarea peșterilor a fost făcută impreuna cu membrii clubului de speologie "Focul Viu", și ocazional cu speologi de la alte cluburi din Romania sau străinătate (în principal din Republica Cehă și Slovacia).

In 1982, Institutul de Geologie și Geofizică, București, România, a initiat in cadrul programului „Elaborarea Hartilor Nationale Geologice, Metalogenetice si Hidrogeologice”  programul de hărti hidrogeologice in zone carstice, program ce a fost susținut de Dr. Constantin Ghenea si Dr. Marcian Bleahu. Recomandările si sugestiile acestora cu privire la conținutul legendei pentru hărțile hidrogeologice in carst este foarte mult apreciata. Pină in 1992, cinci hărți hidrogeologice in carst, la scara 1:50,000 au fost completate de (Vascau, Zece Hotare, Pui, Poiana Horea, și Pietroasa). Foaia Vascau a fost tipărită, celelalte patru au fost finalizate doar în formă de macheta.

O secțiune de termeni carstici și geologici a fost inițiată în limbile engleză și română. Sperăm, că voi fi în măsură să clarific înțelesul acestor termeni in engleză pentru speologii si carstologii din România și vice-versa. Unele metode practice de lucru pentru geologi, hydrogeologi, și speologi va fi adăugat la pagina web mai târziu.

Unele dintre documente vor fi prezentate doar în limba engleză sau română. Atunci când ocazional un document va fi prezentat în ambele limbi, acesta nu va fi o traducere cuvânt cu cuvânt. Voi încerca doar să traduc principalele idei din acel document.

În cazul în care cititorii paginii web vor găsi omisiuni sau diverse definiții incorecte, voi fi recunoscatori daca imi veti transmite   corecțiile si observatiile, astfel încât pagina de internet sa poate fi actualizata. Definitiile sau observatiile neacreditate sunt bazate fie pe observații personale sau sunt considerate a fi cunoștințe generale. În nici un caz aceasta pagina nu intenționează ca lucrările altora să fie însușite. Pentru intrebari, observatii si comentarii, ne puteti contacta la gponta@karstgeology.com.

Visited Places

What is Karst?

 Block diagram illustrating the hydrogeological functioning of a karst aquifer (Goldscheider & Drew 2007)

 

  • Karst topography is a landscape shaped by the dissolution of a layer or layers of soluble bedrock, usually carbonate rock such as limestone or dolomite, characterized by sinkholes (dolines), closed depressions, caves, and underground drainage.
  • Karst is formed on rocks that dissolve, rather than being eroded mechanically (rivers, waves, etc.).

read more

For Karst Landscape to be formed we have to have:

  • Lithologic Condition (rocks that dissolves)
  • Hydrogeologic Condition (surface, groundwater and precipitations)
  • Tectonic Conditions
  • Source of Carbon Dioxide (CO2

read more

Costin Ungureanu

Iunie 18 2014

Dragi colegi,

Cu mare regret va anunt ca am mai pierdut un om extraordinar. Costi Ungureanu, nu mai este printre noi. Unii l-au cunoscut la aniversarea de 45 de ani a clubului... din pacate, aceasta a fost si ultima sa tura cu FV. Cuvintele sunt de prisos, este o mare pierdere. Dumnezeu sa-l ierte. Fie sa exploreze o lume mai buna ! 

Radu C Dumitru