Albian (albian)

European stage of the uppermost Lower Cretaceous, spanning the time between 107 and 95 million years ago.

Romanian

Subdiviziune europeană a cretacicului inferior, care se întinde pe perioada cuprinsă între 107 și 95 de milioane de ani în urmă.

There is currently no content classified with this term.